Ruim twee jaar geleden nam Arts Energy de SNB (Small Nickel Based batteries ) activiteiten over van Saft Batteries. Met een speciale focus op Emergency Lighting-, Mobility-, Solar- en UPS systemen profiteert Arts van de jarenlange ervaring binnen de Saft Group in de markten die zij bediend. Vanaf heden zal de naam Saft langzaam aan […]

Lees meer →

Volgens de norm NEN-EN 50171/2 dient men zowel decentrale als ook centrale noodverlichting (zowel de centrale als de armaturen) jaarlijks te controleren om een goede en veilige werking te garanderen. Centrale noodverlichting wordt voornamelijk toegepast in ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, verzorgingshuizen, scholen, sportcomplexen, fabrieken en gemeentehuizen. Tijdens het onderhoud van de centrale noodverlichting wordt een functionele test uitgevoerd, […]

Lees meer →

Op 7 februari is het weer zover, dan is het weer carnaval. Veel cafe’s zijn vrolijk versiert en grote groepen carnavalvierders ‘dweilen’ van café naar café. Carnaval verloopt over het algemeen zonder incidenten. Maar wat als er plotseling brand uitbreekt? De gevolgen van brand kunnen heel ingrijpend zijn. Vooral tijdens carnaval als er decoraties hangen […]

Lees meer →

Ruim 20 jaar geleden richtten batterij producenten en -importeurs de Stichting Batterijen (STIBAT) op om aan de wettelijke inzamel- en recycle verplichting te voldoen. Dankzij het uitgebreide netwerk van STIBAT en de samenwerking met professionele partners wordt er jaarlijks een grote hoeveelheid afgedankte batterijen gescheiden ingeleverd. STIBAT zorgt voor een veilige en verantwoorde inzameling en […]

Lees meer →

Ni-Cd accupacks zijn de meest gebruikte accupacks in noodverlichtingsarmaturen. Wij leveren hiervoor accupacks met hoge temperatuurcellen (Arts/Saft). In de markt vindt op dit moment een verschuiving plaats naar LED noodverlichtsarmaturen. Hierin wordt gebruik gemaakt van Ni-MH (Saft en GP Industrial) cellen omdat er in LED armaturen veel minder warmteontwikkeling plaatsvindt en LED minder energie vraagt van de […]

Lees meer →

Noodverlichting kan levens redden. Maar onderzoek wijst uit dat 68% van de noodverlichting in Nederland niet goed wordt onderhouden. Dit terwijl onderhoud van noodverlichting een jaarlijkse verplichting is. De Noodverlichtingspecialist deed een steekproef bij 471 bedrijven en organisaties in Nederland en kwam tot de ontdekking dat bij het overgrote deel de noodverlichting niet op orde was. […]

Lees meer →

De verplichting om een logboek te hebben is met de komst van het Bouwbesluit 2012 komen te vervallen. De verplichting tot een logboek blijft alleen gelden indien u beschikt over een Brandmeldinstallatie. Artikel 5.20 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft daarnaast nog wel aan dat u alle medewerking moet verlenen aan een toezichthouder in de […]

Lees meer →

Door verschillende oorzaken neemt de capaciteit van noodverlichting accu’s versneld en blijvend af. De levensduur van de accu kan hierdoor korter zijn dan verwacht. De specificaties en eigenschappen van noodverlichting accu’s wijken door hun chemie sterk af van andere accu’s zoals bv smartphones. Noodverlichting accu’s worden continu geladen, zodat bij netspanning uitval de maximale capaciteit […]

Lees meer →

Bij ontruiming, al dan niet in de vorm van een oefening, blijken mensen eerder via de normale ingang naar buiten te gaan dan via de daarvoor bestemde nooduitgangen. Met de campagne ‘Volg de Pijlen’ wil de NVFN de bewustwording rond het juiste gebruik van ‘de groene pijlen’. De brancheorganisatie van noodverlichting NVFN organiseert op 28 […]

Lees meer →

Zoetermeer – Deze week is de NVFN Praktijkgids Noodverlichting gepubliceerd. Ontwerp, installatie en onderhoud van noodverlichting is niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt. Met de ‘Praktijkgids Noodverlichting’ helpt de branchevereniging voor de Noodverlichting NVFN adviesbureau’s, installateurs en facilitair managers noodverlichtingsinstallaties te installeren conform de geldende regelgeving en normering op het gebied van […]

Lees meer →