Er komen landelijke uniforme en duidelijke regels voor het brandveilig gebruiken van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt.

Deze vernieuwde regels brandveiligheid gaan gelden voor plaatsen die niet onder andere regelingen vallen, zoals bv. evenementen in (feest)tenten of op festival terreinen.

Brandveilig gebruik festivals
Foto: 7th Sunday Festival Keldonk.nl

Nu zijn deze regels nog opgenomen in gemeentelijke verordeningen, maar deze zijn niet altijd helder en kunnen per gemeente verschillen. Het gaat om regels voor plaatsen die niet al onder andere regelingen vallen, zoals het Bouwbesluit 2012. Deze nieuwe regeling zal naar alle waarschijnlijkheid ingaan per 1 juli 2017.

Meer info: wetswijziging-brandveiligheid