De verplichting om een logboek te hebben is met de komst van het Bouwbesluit 2012 komen te vervallen. De verplichting tot een logboek blijft alleen gelden indien u beschikt over een Brandmeldinstallatie. Artikel 5.20 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft daarnaast nog wel aan dat u alle medewerking moet verlenen aan een toezichthouder in de uitvoering van zijn functie. Het kunnen overleggen van onderhoudsdocumenten kan daar een voorbeeld van zijn.

Bron: Ansul Brandbeveiliging