Noodverlichting experience center

Stel, het is ’s avonds laat en je bevindt je in een vreemde hotelkamer. Plotseling valt de elektriciteit uit en wordt alles pikdonker. Wat is er aan de hand? Is er brand? Je hebt geen idee. Drie personen gingen de uitdaging aan om zo snel mogelijk een uitweg te vinden. In dit noodverlichting experience center kunnen eindgebruikers en installateurs zelf het effect van efficiënt werkende noodverlichting in de praktijk ervaren. En ook jij kunt het meemaken: in de Noodverlichting Experience van VanLien in De Woonindustrie in Nieuwegein.

noodverlichting experience center vanlien

In geval van nood moet iedereen een gebouw snel en veilig kunnen verlaten. Dat lijkt simpel, maar bij calamiteiten vallen nog altijd onnodig veel slachtoffers omdat nooduitgangen niet tijdig bereikt worden. Wat bij daglicht een makkelijke route lijkt, wordt bij stroomuitval of rookontwikkeling een moeilijke weg. Zeker voor mensen die niet dagelijks in het gebouw aanwezig zijn.

Vluchtrouteverlichting

De vluchtrouteverlichting moet zeker stellen dat de vluchtmogelijkheden goed kunnen worden herkend en op een veilige manier kunnen worden gebruikt. Vluchtrouteverlichting bestaat uit de vluchtweg verlichting (verlichting van de route zelf) en vluchtweg aanduiding. Vluchtweg aanduiding bestaat uit pictogrammen.

Anti-paniekverlichting

Anti-paniekverlichting dient ervoor om paniek te voorkomen en personen in staat te stellen een plaats te bereiken waar de vluchtroute gemakkelijk kan worden herkend.

Periodiek controleren

Net als alle blusmiddelen moet de noodverlichting in een gebouw ook periodiek gecontroleerd worden, zodat bij stroomuitval de vluchtwegen snel en veilig te vinden zijn. Bij calamiteiten wordt bovendien meer en meer gekeken of er wel aan de wettelijke verplichtingen is voldaan.

Meer informatie vind je op de website van VanLien/ABB (bron)