De eisen aan noodverlichting in gebouwen worden aangepast als gevolg van de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking treedt. Hierin wordt het huidige Bouwbesluit opgevolgd door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl)

Noodverlichting dient om mensen in staat te stellen veilig een gebouw te verlaten wanneer de netspanning uitvalt, ongeacht de oorzaak. Voor noodverlichting zijn diverse normen opgesteld. De NEN-EN 1838 (Europese toepassingsnorm) deelt noodverlichting in twee categorieën in, te weten: 1. noodevacuatieverlichting en 2. vervangingsverlichting.

Aanpassing normen noodverlichting

Categorie 1 is onderverdeeld in:

vluchtrouteverlichting: dit zorgt ervoor dat vluchtwegen en obstakels op de route te herkennen zijn, inclusief de verlichting van de vluchtrouteaanduiding: het ‘rennende mannetje’;

anti-paniekverlichting: dit stelt mensen in staat een plek te bereiken vanwaar ze verder gebruik kunnen maken van een vluchtroute;

verlichting voor werkplekken met verhoogd risico: dit stelt mensen in staat een juiste afsluitprocedure uit te voeren zodanig dat de veiligheid van anderen niet in het geding komt.

Bij categorie 2 moeten we denken aan volwaardige verlichting die inschakelt bij stroomuitval en ervoor zorgt dat normale activiteiten zo goed mogelijk doorgang kunnen vinden.

Betere afstemming normen
In het toekomstige Besluit Bouwwerken Leefomgeving zal naar verwachting aanpassing plaatsvinden ten aanzien van noodverlichting. De normen zullen beter op elkaar afgestemd worden. Annet van der Horn, Standardization Consultant bij NEN: “Nieuwe bouwwerken moeten voldoen aan NEN 3011, waarin noodverlichting genoemd wordt. Voor bestaande bouwwerken gold de NEN 6088 norm, die ingetrokken is. In deze NEN norm stond, in tegenstelling tot NEN 3011, niets over zichtbaarheidseisen. Hiervoor was NEN-EN 1838 nodig. Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving is een mooie gelegenheid om NEN 6088 en NEN 3011 bijeen te brengen.”

Hoewel de Europese norm NEN 15221 de Nederlandse normen lang geleden heeft vervangen, leeft nog steeds de vraag: Wat betekent deze wijziging nu in de praktijk? En wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de oude en nieuwe NEN normen?

Bron: Facility Management Magazine