Fabrikanten van noodverlichting besteden veel zorg aan het selecteren van de juiste noodverlichtingsaccu voor hun noodverlichtingsarmaturen. De elektronica die er voor zorgt dat de accu wordt opgeladen en dat de werking van de accu’s periodiek wordt getest wordt geoptimaliseerd voor die specifieke accu. Bij het selecteren van de juiste noodverlichtingsaccu zijn specifieke eigenschappen belangrijk, zoals […]

Lees meer →

De eisen aan noodverlichting in gebouwen worden aangepast als gevolg van de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking treedt. Hierin wordt het huidige Bouwbesluit opgevolgd door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) Noodverlichting dient om mensen in staat te stellen veilig een gebouw te verlaten wanneer de netspanning uitvalt, ongeacht de oorzaak. Voor […]

Lees meer →

Er komen landelijke uniforme en duidelijke regels voor het brandveilig gebruiken van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. Deze vernieuwde regels brandveiligheid gaan gelden voor plaatsen die niet onder andere regelingen vallen, zoals bv. evenementen in (feest)tenten of op festival terreinen. Foto: 7th Sunday Festival Keldonk.nl Nu zijn deze regels nog opgenomen in gemeentelijke […]

Lees meer →

Volgens de norm NEN-EN 50171/2 dient men zowel decentrale als ook centrale noodverlichting (zowel de centrale als de armaturen) jaarlijks te controleren om een goede en veilige werking te garanderen. Centrale noodverlichting wordt voornamelijk toegepast in ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, verzorgingshuizen, scholen, sportcomplexen, fabrieken en gemeentehuizen. Tijdens het onderhoud van de centrale noodverlichting wordt een functionele test uitgevoerd, […]

Lees meer →

De verplichting om een logboek te hebben is met de komst van het Bouwbesluit 2012 komen te vervallen. De verplichting tot een logboek blijft alleen gelden indien u beschikt over een Brandmeldinstallatie. Artikel 5.20 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft daarnaast nog wel aan dat u alle medewerking moet verlenen aan een toezichthouder in de […]

Lees meer →