Veilige vluchtwegen zijn van levensbelang. Met onafhankelijke vluchtwegen, voldoende capaciteit, korte loopafstanden kunnen mensen in de meeste gevallen veilig vluchten. Nog veel te vaak zien we dat het toch fout gaat. Bij inspecties zien we regelmatig dat vluchtwegen geblokkeerd of afgesloten zijn. Het risico op slachtoffers bij incidenten is dan groter. Hoe kun je dat […]

Lees meer →

Fabrikanten van noodverlichting besteden veel zorg aan het selecteren van de juiste noodverlichtingsaccu voor hun noodverlichtingsarmaturen. De elektronica die er voor zorgt dat de accu wordt opgeladen en dat de werking van de accu’s periodiek wordt getest wordt geoptimaliseerd voor die specifieke accu. Bij het selecteren van de juiste noodverlichtingsaccu zijn specifieke eigenschappen belangrijk, zoals […]

Lees meer →

De eisen aan noodverlichting in gebouwen worden aangepast als gevolg van de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking treedt. Hierin wordt het huidige Bouwbesluit opgevolgd door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) Noodverlichting dient om mensen in staat te stellen veilig een gebouw te verlaten wanneer de netspanning uitvalt, ongeacht de oorzaak. Voor […]

Lees meer →

Noodverlichting kan levens redden. Maar onderzoek wijst uit dat 68% van de noodverlichting in Nederland niet goed wordt onderhouden. Dit terwijl onderhoud van noodverlichting een jaarlijkse verplichting is. De Noodverlichtingspecialist deed een steekproef bij 471 bedrijven en organisaties in Nederland en kwam tot de ontdekking dat bij het overgrote deel de noodverlichting niet op orde was. […]

Lees meer →

De verplichting om een logboek te hebben is met de komst van het Bouwbesluit 2012 komen te vervallen. De verplichting tot een logboek blijft alleen gelden indien u beschikt over een Brandmeldinstallatie. Artikel 5.20 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft daarnaast nog wel aan dat u alle medewerking moet verlenen aan een toezichthouder in de […]

Lees meer →