Noodverlichtingsaccu

Fabrikanten van noodverlichting besteden veel zorg aan het selecteren van de juiste noodverlichtingsaccu voor hun noodverlichtingsarmaturen. De elektronica die er voor zorgt dat de accu wordt opgeladen en dat de werking van de accu’s periodiek wordt getest wordt geoptimaliseerd voor die specifieke accu. Bij het selecteren van de juiste noodverlichtingsaccu zijn specifieke eigenschappen belangrijk, zoals het temperatuurbereik, de capaciteit en de kwaliteit en betrouwbaarheid. En natuurlijk of deze voldoen aan de normen IEC 60598-2-22 (armaturen), IEC 61951-1 (NiCd accu’s) of IEC 61951-2 (NiMH accu’s).

noodverlichting onderhoud accu

Originele accu’s voor noodverlichting

Wanneer accu’s aan vervanging toe zijn staat het onderhoudsbedrijf steeds opnieuw voor een keuze. Diverse aanbieders bieden accu’s aan voor verschillende merken en typen noodverlichting. Hoe kies je de juiste accu? De meest zekere manier is om originele accu’s te gebruiken die door de fabrikant op de markt worden gebracht. Dat wil niet zeggen dat alle andere accu’s per definitie ongeschikt zijn. De kans is wel erg groot dat één of meer karakteristieken van de accu verschillen met de oorspronkelijke keuze van de fabrikant. De goede werking kan dan door de fabrikant niet meer gegarandeerd worden. Mocht je toch besluiten om alternatieve accu’s toe te passen, dan is het raadzaam om een conformiteitsverklaring op te vragen waaruit blijkt dat de desbetreffende accu’s uitvoerig zijn getest en voldoen aan de bovenstaande normen die gelden voor gebruik in noodverlichting.

Preventief of correctief vervangen?

Doordat de accu’s in de armaturen constant geladen worden hebben deze accu’s een beperkte levensduur en dienen deze na enige tijd vervangen te worden. Vervanging kan preventief gebeuren op basis van een onderhoudscontract of correctief op basis van storingsmelding. Het preventief vervangen van accu’s biedt de meeste zekerheid. Op basis van de Europese normen en op diverse tests moeten accufabrikanten garanderen dat een accu minimaal vier jaar mee kan gaan. Het is helaas onmogelijk om te bepalen welke accu’s een langere levensduur hebben.

Doordat de accu’s in de armaturen constant geladen worden hebben deze accu’s een beperkte levensduur en dienen deze na enige tijd vervangen te worden. Vervanging kan preventief gebeuren op basis van een onderhoudscontract of correctief op basis van storingsmelding. Het preventief vervangen van accu’s biedt de meeste zekerheid. Op basis van de Europese normen en op diverse tests moeten accufabrikanten garanderen dat een accu minimaal vier jaar mee kan gaan. Het is helaas onmogelijk om te bepalen welke accu’s een langere levensduur hebben.

De accucapaciteit neemt namelijk niet lineair af, maar zakt in een relatief korte periode in. Het moment waarop dit gebeurt is niet te voorspellen en hangt sterk af van de factoren, waarvan de meest bepalende de omgevingstemperatuur is. Maar ook de laad- en ontlaad methode en het aantal ontlaad cycli spelen een belangrijke rol. Zo kan het zijn dat kort na oplevering van een nieuw gebouw de accu’s al vervangen dienen te worden. Dit duidt er dan vaak op dat voor de oplevering de spanning vaak onderbroken is geweest vanwege bouw- en installatiewerkzaamheden. Het is dus raadzaam de noodverlichting pas vlak voor oplevering aan te sluiten.

Conclusie

Zorg er te allen tijde voor dat je voldoet aan het Bouwbesluit en dat je aantoonbaar voldoet aan de zorgplicht middels een logboek. Het is sowieso belangrijk om regelmatig de functionaliteit van de noodverlichting te laten testen. Kies voor merken als Arts Energy (Saft)GP Batteries of ELP, dan weet je zeker dat de accu’s voldoen aan alle kwaliteitseisen die gesteld worden aan noodverlichting én dat deze de autonomie van 1 uur halen…