Het grootste gevaar bij een brand is niet het vuur maar de rook voor de mensen die aanwezig zijn in een gebouw. De meeste slachtoffers bij woningbranden vallen door het inademen van de giftige rook. Zeker tijdens je slaap, want dan werkt je reukorgaan niet. Bovendien bemoeilijkt de vaak dichte zwarte rook het vluchten bij […]

Lees verder →

Het Covid-19 virus leidt tot veel achterstallig onderhoud. De noodzaak tot het onderhouden van een noodverlichtingsinstallatie is zowel in het Bouwbesluit, de Bouwverordening als in de Arbo-wet opgenomen. Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en kent een periodieke onderhoudsplicht. Dit houdt in dat minstens één keer per jaar een noodverlichting systeem moet worden geïnspecteerd door een erkend […]

Lees verder →

Op 1 januari 2021 gaat de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) in. Deze wet is bedoeld om de kwaliteit van een bouwproject op een hoger niveau te krijgen. Het biedt volop kansen voor noodverlichting experts. De Wet Kwaliteitsborging wordt geleidelijk ingevoerd, tot die tijd volstaat een vergunning. Alle bouwwerken worden ingedeeld in zogenaamde gevolgklassen. […]

Lees verder →

De brand die in de Parijse kathedraal Notre Dame uitbrak, is volledig geblust volgens de brandweer. Een woordvoerder zei dat de brand zich heel bijzonder snel verspreidde over de hele dakconstructie. Het gaat om een oppervlakte van circa 1000 vierkante meter. Tal van prominenten hebben de brandweer geprezen, omdat die door moedig en kundig optreden zou hebben […]

Lees verder →

Veilige vluchtwegen zijn van levensbelang. Met onafhankelijke vluchtwegen, voldoende capaciteit, korte loopafstanden kunnen mensen in de meeste gevallen veilig vluchten. Nog veel te vaak zien we dat het toch fout gaat. Bij inspecties zien we regelmatig dat vluchtwegen geblokkeerd of afgesloten zijn. Het risico op slachtoffers bij incidenten is dan groter. Hoe kun je dat […]

Lees verder →