achterstallig onderhoud noodverlichting

Het Covid-19 virus leidt tot veel achterstallig onderhoud. De noodzaak tot het onderhouden van een noodverlichtingsinstallatie is zowel in het Bouwbesluit, de Bouwverordening als in de Arbo-wet opgenomen. Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en kent een periodieke onderhoudsplicht. Dit houdt in dat minstens één keer per jaar een noodverlichting systeem moet worden geïnspecteerd door een erkend bedrijf.

Achterstallig onderhoud

De Coronapandemie hakt er goed in bij veel ondernemers. De verplichte sluiting zorgt voor een flinke daling in hun omzet en doorlopende vaste kosten zorgen er voor dat veel noodzakelijk onderhoud wordt uitgesteld.  Door de uitbraak van het coronavirus was onderhoud ter plaatse lange tijd niet mogelijk. Waaronder ook het onderhoud van noodverlichting installaties. Bij geen of achterstallig onderhoud kan het proces van veroudering zeer snel gaan. Dit kan uiteindelijk leiden tot het uitvallen van de installaties en zorgen voor onnodige kosten en onveilig situaties.

Horeca

Bij veel horecagelegenheden is de noodverlichting vaak niet op orde. Achterstallig onderhoud en verkeerde pictogrammen komen nog veel te vaak voor. De veiligheid van bezoekers en personeelsleden moet gegarandeerd blijven. Hiervoor is jaarlijks onderhoud van noodverlichting echt noodzakelijk, zeker als de horeca straks weer open mag. Veiligheid boven alles!

Scholen

Een grote meerderheid van de scholen in Nederland is sterk verouderd en mist structureel de financiële middelen voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Maar een compleet lege school maakt het onderhoud nu juist een stuk gemakkelijker dan tijdens de normale situatie. Toch lijkt het onmogelijk om al dat achterstallig onderhoud in een aantal maanden in te halen. Er is simpelweg te weinig materiaal en capaciteit beschikbaar om dit binnen een paar maanden te realiseren.

Verzorgingsinstellingen

Ook zorginstellingen hebben de zaken niet altijd goed op orde, zo blijkt uit een recent onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Hierdoor ontstaan er onnodige risico’s voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en personeelsleden. Er hebben zich in 2020 dan ook enkele incidenten voorgedaan, waarvan sommige helaas met fatale afloop.

Aansprakelijkheid

Als pandeigenaar ben je aansprakelijk voor een correcte werking van de noodverlichting. Maar ook als werkgever. Dit staat omschreven in het Bouwbesluit en in de Arbowetgeving. Verzekeringsmaatschappijen vergoeden in sommige gevallen zelfs niet alle schade als er niet voldoende aangetoond kan worden dat er regelmatig onderhoud heeft plaatsgevonden. Door een erkend onderhoudsbedrijf een logboek bij te laten houden kan veel ellende voorkomen worden.

Accupack

De noodverlichting die gaat branden bij een stroomuitval moet minimaal een uur blijven branden. Oftewel de accupack moet een autonomie halen van minimaal 1 uur. In het Verenigd Koningrijk is dit zelfs drie uur. Daarom adviseren de grote accufabrikanten waaronder Arts Energy om de accu na vier jaar te vervangen. Gelukkig is de voorraad noodverlichtingsaccu’s van Arts Energy en ons huismerk ELP weer op peil. Goed nieuws dus.

Conclusie

Toch is deze moeilijke periode hét juiste moment om achterstallig onderhoud aan te pakken. Geen bezoekers en minder personeel op de werkvloer zorgen voor een veilige werkomgeving voor het onderhoudsbedrijf. En wellicht het juiste moment om je veiligheidsinstallaties te upgraden naar een duurzamere uitvoering. Dat levert dan weer een besparing op.

Voor ons assortiment noodverlichtingsaccu’s ga je naar batterijimport.nl/noodverlichting