Op 1 januari 2021 gaat de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) in. Deze wet is bedoeld om de kwaliteit van een bouwproject op een hoger niveau te krijgen. Het biedt volop kansen voor noodverlichting experts.

Wet kwaliteitsborging Noodverlichting biedt kansen

De Wet Kwaliteitsborging wordt geleidelijk ingevoerd, tot die tijd volstaat een vergunning. Alle bouwwerken worden ingedeeld in zogenaamde gevolgklassen. Hierdoor kan de wet stapsgewijs ingevoerd worden.

Bij inwerkingtreding van deze wet zullen de nieuwe regels vooralsnog alleen gelden voor bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1. Hieronder vallen grondgebonden woningen, vakantiewoningen, woonboten en bedrijfspanden van maximaal twee bouwlagen.

Bouwbedrijven die werken aan projecten vallend in gevolgklasse 1 dienen per januari 2021 aan kunnen tonen dat zij de regels van het Bouwbesluit volledig naleven. Bij oplevering van het bouwproject zal bewijs geleverd moeten worden in de vorm van een opleverdossier.

Specialistische kennis noodverlichting

Bouwwerken in gevolgklasse 1 bestaan voornamelijk uit bouwwerken in de woonsector. Hier is weinig tot geen noodverlichting vereist. Daardoor zal deze wet voor noodverlichting niet direct veel gevolgen hebben. Toch verwacht het kenniscentrum voor noodverlichting dat bij toepassing van de nieuwe regels bij gevolgklasse 2 aandacht voor de toetsing van de noodverlichting komt.

Door vooraf al een juiste inschatting van de risico’s te maken van een bouwplan zal de veiligheid verder toenemen. Veilig gebruik én ontruiming van een gebouw is een belangrijk onderdeel hiervan.
Zeker bij het laatste is goed werkende noodverlichting cruciaal.

Veiligheid

Veiligheidscoördinatoren, ARBO-medewerkers en bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn de aangewezen personen om iets te zeggen over reële veiligheidsrisico’s. Goede afstemming binnen de gehele bouwkolom is dus noodzakelijk. Er komt meer nadruk te liggen op specialistische kennis.

Een uitgerekende kans voor ETB installateurs om zich met hun noodverlichtings-expertise verder te onderscheiden. Door de juiste gesprekspartner te worden voor architecten, bouwbedrijven en toezichthouders kunnen zij zich profileren.

Zie ook Kies voor Veilige vluchtwegen zijn van levensbelang!